» начало   » новини   » връзки   » контакти
   
   
За дружеството
Предмет на дейност
Управление
Дъщерни дружества
За акционера
Финансови отчети
 
     
 
За нас   Новини  
 
Български транспортен холдинг АД е акционерно дружество, учредено на 28.09.1996 г. година под името НПФ "Транспорт". Дружеството се включи активно в процеса на масова приватизация и до 2002 година изгради напълно инвестиционния си пакет, който включва предприятия предимно от сектор "Транспорт".

2022-11-25 – “БТХ” АД представи консолидиран финансов отчет за дейността през третото тримесечие на 2022 г.
2022-10-24 – “БТХ” АД представи публично уведомление за 3-то тримесечие на 2022 г.
2022-10-17 – Вътрешна информация
2022-09-30 – Вътрешна информация
2022-09-28 – Вътрешна информация
2022-09-09 – Вътрешна информация
2022-08-22 – “БТХ” АД представи консолидиран финансов отчет за дейността през шестмесечието на 2022 г.
2022-07-27 – “БТХ” АД представи финансов отчет за дейността през шестмесечието на 2022 г.
2022-07-26 – Вътрешна информация
2022-07-13 – Вътрешна информация
2022-07-12 – Вътрешна информация
2022-07-06 – Вътрешна информация
 
Отчети  
 
2022
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие
Отчет за 3-то тримесечие
Консолидиран отчет за 1-во шестмесечие
Отчет за 1-во шестмесечие
Отчет за 1-во тримесечие на консолидирана основа
Отчет за 1-то тримесечие
всички отчети...
 
   
  Тази страница съдържа резюмирана информация за „Български транспортен холдинг” АД и неговата дейност, в това число и за дъщерните му дружества и не претендира за изчерпателност. Съставителите й препоръчват на инвеститорите да се запознаят подробно с всички аспекти на дейността на емитента от различни източници преди да вземат решение за инвестиране.
Акционерите и инвеститорите могат да се запознаят с допълнителна информация относно Български транспортен холдинг” АД, в седалището на дружеството в гр. Пловдив с адрес на управление бул. „Христо Ботев” 82 всеки работен ден от 9 до 11:30 и от 13:30 до 16 часа. Лице за контакти- директор за връзки с инвеститорите.